DR OPTIK - Novaset Kft.

cég neve: Novaset Kft.
székhelye: 1145 Budapest, Bosnyák utca 10.
adószáma: 10791796242
cégjegyzék száma: 01 09 169587
képviselője: Dr. Serfőző CsillaA Novaset Kft. (a továbbiakban "NOVASET", "mi", "üzemeltető" vagy "adatkezelő") 2019. november 18-tól hatályos adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban "Szabályzat", "Tájékoztató" vagy "Irányelv"). 


Bevezetés

Ez az adatvédelmi irányelv részletezi a szolgáltatásainkat igénybevevő, telephelyünket, rendelésünket meglátogató és a termékeinket vagy szolgáltatásainkat ("szolgáltatások") igénybe vevő személyek adatainak védelmét. Az Ön adatvédelme fontos számunkra.

Célunk az, hogy olyan személyre szabott szolgáltatást és/vagy online élményt nyújtsunk, amely az Ön számára a legmegfelelőbb és leghasznosabb szolgáltatásokat, információkat, adatforrásokat nyújtja. Ez tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek mellett a szolgáltatásaink elérhetők az Ön számára, és ismerteti, hogyan gyűjtjük és használjuk a szolgáltatás igénybevétele során szerzett adatokat. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatkezelési tájékoztatót!

Szolgáltatásaink nyilvánosak, és ezek igénybevételével Ön vállalja az itt megadott adatvédelmi irányelvek elfogadását. Ha ezekkel nem ért egyet, javasoljuk, hogy szüntesse be a szolgáltatás igénybevételét. Ha elégedetlen a szolgáltatásunkkal, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

A szolgáltató dönthet úgy, hogy a jövőben előzetes értesítés nélkül megváltoztatja az adatvédelmi irányelvek feltételeit, például a szolgáltatás minőségének emelése, a felhasználói élmény javítása vagy a jogszabályi megfelelés fenntartása érdekében.A szolgáltatás igénybevételével az adatvédelmi nyilatkozathoz is hozzájárul. A jelen adatvédelmi irányelvek jelenleg ebben a dokumentumban kerülnek közzétételre.


Az adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső weboldalak

A jelen adatvédelmi irányelvek hatálya alá tartoznak: droptik.hu, gyerekszemesz.hu.

Honlapjaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak, az információs gyakorlatokat és az ilyen weboldalak tartalmát az ilyen webhelyek adatvédelmi nyilatkozatai szabályozzák. Javasoljuk, hogy olvassa át az ilyen webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait az információs gyakorlatuk megértéséhez.


Az adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső szolgáltatások

A jelen adatvédelmi irányelvek hatálya alá tartoznak a Novaset Kft. által nyújtott szolgáltatások. Kérjük, hogy az információs gyakorlat megértéséhez olvassa át ezt a dokumentumot!

FOGALMI MAGYARÁZAT

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A legtöbb általunk kezelt személyes adat esetén adatkezelők és feldolgozók is vagyunk, de egyes esetekben csak adatfeldolgozók. Ennek a szabályzatnak a végén külön listában megtalálja az adatfeldolgozókat és adatkezelőket.


Az Ön által megadott adatok

Kérünk és gyűjthetünk Önről a szolgáltatás során az Ön azonosítására szolgáló személyes adatokat:

 • nevét
 • lakcímét
 • anyja nevét
 • telefonszámát
 • e-mail címét
 • társadalombiztosítási azonosító jelét
 • születési idejét
 • vállalata nevét
 • vállalata adószámát
 • esetleg egészségpénztára adatait, az Ön tagsági számát
 • valamint bizonyos, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kapcsolódó információkat, például az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat

Azzal, hogy Ön önkéntesen megadja ezeket az információkat, Ön vállalja, hogy Ön ezen személyes adatok tulajdonosa vagy más módon rendelkezik a szükséges engedéllyel, hogy azokat megadja nekünk. 


Gyűjtött információtípusok

FOGALMI MAGYARÁZAT ebben a szabályzatban

Személyes adat: minden olyan információ, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozik. Azonosíthatónak nevezzük azt a természetes személyt, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

A szolgáltatásunkon keresztül összegyűjtött információk felhasználása a szolgáltatás nyújtásának céljára korlátozódik. A személyes adatokat az Ön igényeinek és érdekeinek jobb megértése és jobb kiszolgálása érdekében használjuk fel. Nem tárolunk hitelkártya adatokat.

Nem személyes adatok: olyan adatok és használati műveletekből származó információk, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül egy adott személyazonossághoz. A szolgáltató összegyűjtheti és elemezheti a nem személyes adatokat annak értékelésére, hogy a látogatók hogyan veszik igénybe az adott szolgáltatást.

Összesített információkat gyűjtünk és kezelünk: neveket, mobilszámokat és e-mail címeket, amelyekre hírleveleket küldhetünk.


Sütik, Web beacon-ok

Weboldalunk a böngésző "cookie" (süti) funkcióját használhatja a számítógépen. A cookie-k olyan apró információcsomagok, amelyeket a számítógépe tárol a weboldalhoz kapcsolódóan. Weboldalunk akkor olvashatja el ezeket a cookie-kat, amikor felkeresi webhelyünket.

A cookie-kat számos módon használhatjuk, így ezek segítségével menthetjük a bejelentkezését (amennyiben van ilyen funkció a weboldalon), hogy ne kelljen újra belépnie minden alkalommal, amikor meglátogatja webhelyünket, vagy hogy az Ön érdekeire specifikus tartalmakat jelenítsünk meg, és nyomon kövessük az Ön által meglátogatott oldalakat.

Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy az általunk összegyűjtött adatokat felhasználva testreszabjuk az Ön tapasztalatait, hogy webhelyünk látogatása minél értékesebb és relevánsabb legyen az Ön számára.

A legtöbb böngésző szoftver beállítható a cookie-k kezelésére. Módosíthatja a böngésző preferenciáját, hogy az az Ön számára a cookie-kkal kapcsolatos választási lehetőségeket nyújtson.

Kiválaszthatja például, hogy elfogadja az összes cookie-t, értesítést kérhet ezekről, vagy elutasíthatja az összes cookie-t.

Ha úgy döntene, hogy elutasítja a cookie-kat, bizonyos weblap funkciók és kényelmi lehetőségek esetleg nem működhetnek majd megfelelően, és esetleg nem használhatja azokat a szolgáltatásokat, amelyek regisztrálást igényelnek ahhoz, hogy részt vegyen bennük, vagy újra regisztrálnia kell magát minden alkalommal, amikor felkeresi webhelyünket.

A legtöbb böngésző az "Súgó" részében útmutatást nyújt a böngésző visszaállításához a sütik elutasításához.

A cookie-kból származó nem személyes adatokat az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül személyazonosításra alkalmas adatokkal nem kötjük össze.

Az Üzemeltetők weboldalai webes jelzőket is használhatnak, hogy nem személyes adatokat gyűjtsön weboldalunk használatáról, a kiválasztott szponzorok vagy tagok weboldaláról, különleges promóciók vagy hírlevelek használatáról és egyéb tevékenységekről.

A webes jelzők által gyűjtött információk lehetővé teszik számunkra, hogy statisztikailag ellenőrizzük, hogy hányan használják weboldalunkat és kiválasztott szponzorainkat; hány ember nyitja meg e-mailjeinket; vagy milyen célból történnek ezek az intézkedések.

Az üzemeltetők az Ön engedélye nélkül nem kapcsolnak össze a webes beaconokból származó nem személyes adatokat személyazonosításra alkalmas adatokkal.

Kérünk és gyűjthetünk Önről a szolgáltatás során az Ön azonosítására szolgáló személyes adatokat, például a nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, valamint bizonyos, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kapcsolódó információkat, például az egészségügyi szolgáltatás nyújtsához szükséges adatokat, vagy vállalata nevét, a vállalata adószámát.

Azzal, hogy Ön önkéntesen megadja ezeket az információkat, Ön vállalja, hogy Ön ezen személyes adatok tulajdonosa vagy más módon rendelkezik a szükséges engedéllyel, hogy azokat megadja nekünk.


Hogyan használjuk az Ön információit?

A szolgáltatás igénybevétele során adott adatait, azonosítóit, személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és a szolgáltatással kapcsolatos egészségügyi adatait az érvényes jogszabályoknak megfelelően tartjuk nyilván, tároljuk és őrizzük.

Amennyiben jogszabály számunkra előírja, úgy az elengedhetetlenül szükséges és minimálisan előírt személyes adatait átadhatjuk harmadik félnek is. Ezen adatok további jogszerű kezeléséért a harmadik fél felelős.

A fizetési feldolgozási szolgáltatásainkat harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatása biztosíthatja, és a szolgáltatón kívüli társaságok (pl. kártyatársaság) is támogathatják a szolgáltató pénzügyi tevékenységét.

Az ügyletek létrehozatala vagy megkönnyítése, illetve jogszabályi megfelelőség érdekében a szolgáltató megoszthatja személyes adatait partnereivel.


Adatmegőrzési idő

A szolgáltatásaink kapcsán addig tároljuk az Ön személyes adatait, ameddig azt a jogszabályi kötelezettség előírja. Egyes adatokat az Ön által igénybevett szolgáltatás befejezését követően is megőrzünk a jogszabályi előírások szerint.

 • A számlákkal kapcsolatos információkat 8 évig tároljuk
 • A panaszjegyzőkönyveket 5 évig tároljuk


Információmegosztás

A szolgáltató nem értékesíti, nem bérli és nem adja bérbe az egyének személyes adatait vagy e-mail címek listáját marketing célokra, és a jogszabályi előírások betartása mellett kereskedelmi szempontból ésszerű lépéseket tesz ezen információk biztonságának megőrzése érdekében.

A szolgáltató azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy minden olyan információt átadjon bármely olyan szervezetnek, amelybe az szolgáltató a jövőben vállalati átalakulás keretében beolvad, egyesül, vagy átruházza azokat annak érdekében, hogy a harmadik fél folytathassa ezen feladatok részét, vagy egészét.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy személyes adataikat a rendszerünk vagy a vállalkozásunk védelme érdekében felfedjünk, amennyiben észszerűen úgy véljük, hogy Ön megsérti a felhasználási feltételeinket, vagy ha észszerűen úgy véljük, hogy bármilyen illegális tevékenységet kezdeményezett vagy abban részt vett.

Ezenkívül kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között a Szolgáltató köteles személyes adataikat kiadni bírósági vagy egyéb hatósági kötelezés alapján.

Az átláthatóság érdekében a Szolgáltató egyes tevékenységeit nyilvánosan elérhető archívumok formájában kezelheti. Például, ha egy e-mail üzenetet küld a Szolgáltató által üzemeltetett nyilvános levelezési listákra vagy fórumokra, az azt eredményezheti, hogy egyes személyes adatai a nyilvánosan elérhető archívumok részét képezik majd. Mivel nem tudjuk és nem ellenőrizzük mások cselekményeit, Ön körültekintéssel kell, hogy eljárjon, amikor úgy dönt, hogy nyilvánosan közzé tesz magáról vagy másokról szóló információkat nyilvános fórumokon.


A személyes adatokkal kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön az adatkezelésünk jogaival a novaset@t-online.hu vagy az info@droptik.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén, pl. írásban, az adatkezelő postai címére (székhelyére) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben élhet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles válaszolni.

Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait egyes különleges esetekben egyes vonatkozó jogszabályi feltételek korlátozhatják. Az Ön jogai:

 • Hozzáférés: az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és egyéb vonatkozó kérdésekről.
 • Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Törlés: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Kivételt képeznek ez alól azok az esetek, ahol jogszabály előírja az Ön adatainak megőrzését.
 • Zárolás: Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Ön adatainak kezelését. Ezekre általában akkor kerül sor, ha az adatok törlése sértené az Ön érdekeit.
 • Adathordozhatóság: Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket más adatkezelők részére továbbítsa vagy általunk továbbíttassa.
 • Tiltakozás: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen – ideértve a profilalkotást vagy direkt marketinget is –, ha az adatkezelésünk nem jogszabályi kötelezettségből fakad.

Amennyiben mi megsértjük az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogait vagy azokat nem teljesítjük, jogainak érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat.

Ha felmerült kár, amely az Ön gondatlan magatartásából származott, nem követelhet sérelemdíjat.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Webcím: https://www.naih.hu ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (+36 1) 457 7100
Fax: (+36 1) 356 5520
Webcím: https://www.nmhh.hu info@nmhh.hu


Az információkhoz való hozzáférés és az adatok pontossága

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatainak naprakészen tartása és pontossága mellett.

Minden nekünk átadott információ Ön által is ellenőrizhető és módosítható. Ha nincs olyan felület, ahol ezt Ön a mi személyes közreműködésünk nélkül megtehetné, kérjük, küldjön nekünk egy módosítás kérésre irányuló e-mailt.


Biztonság

A szolgáltató minden elvárható erőfeszítést megtesz a személyes adatok védelmére, beleértve tűzfal és más biztonsági intézkedések alkalmazását a szerverein. Mindazonáltal egyetlen szerver esetében sem garantálható a teljes körű biztonság, és ezt figyelembe kell vennie, amikor személyes vagy bizalmas információkat ad Önről bármely szolgáltató számára.

A szolgáltató nem vállal felelősséget az Ön által megadott információk lehallgatás, megváltoztatás vagy visszaélés elleni védelmével kapcsolatban.

Egyedül Ön felelős a személyes adatainak titkosságáért. Kérjük, körültekintően adjon meg személyes adatokat!

Adatvédelmi incidens esetén az EU 2016/679 Rendelet 33. cikke alapján járunk el.


Gyermekekre vonatkozó adatkezelés

A szolgáltató elkötelezett a gyermekek adatvédelmi igényeinek védelme mellett, és arra ösztönözzük a törvényes képviselőket, szülőket illetve felügyelőket, hogy aktív szerepet vállaljanak gyermekeik online tevékenységében és érdeklődésében.

A Szolgáltató nem gyűjt szándékosan adatokat kiskorúakról, és a Szolgáltató a szolgáltatását nem csak gyermekeknek szánja.


Adatfeldolgozók listája

 • Dr. Soproni Anna egyéni vállalkozó, adatfeldolgozás, Magyarország
 • Entel Kft., adatfeldolgozás, Magyarország,
 • Google, Inc.: Látogatói adatelemzés, Egyesült Államok
 • H3 Informatikai Kft., Magyarország
 • Infomix Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
 • Webnode AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Switzerland
 • ClearVis PMS Kft. Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 15, 1043


Budapest, 2019. november 18. Novaset Kft.


DR OPTIK - NOVASET Kft. 
1145 Budapest, Bosnyák utca 10.
+36 1 460 8988, +36 20 502 1838, +36 20 980 3565
info@droptik.hu